home
Home  » Deugdelijk Bestuur

Studiedag Deugdelijk Bestuur  18 november 2013

Op maandag 18 november 2013 vond een succesvolle studiedag plaats rond het thema "deugdelijk bestuur". De timing was goed gekozen want op 6 november ll. werd het decreet "betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

De studiedag werd door MOVI georganiseerd in nauwe samenwerking met Deloitte. Ongeveer 60 deelnemers konden luisteren naar ongezouten uiteenzettingen van Pieter Jans, administrateur-generaal van het OPZ Geel en Luc Asselman, voorzitter van De Watergroep.
Na de pauze werd vervolgd met een pittig debat met Luc Van den Bossche, executief bestuurder Optima, Lutgart Van den Berghe, executive director Guberna en Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder nv De Scheepvaart. Hilde Laga, partner Laga Advocaten was de moderator van dienst.

Enkele rode lijnen in de verschillende uiteenzettingen en het debat:

  • Het decreet is niet iets volledig nieuw maar ondersteunt en versterkt een elan rond "deugdelijk bestuur" dat al eerder is gezet, cfr. de studie van MOVI hierrond dateert van in 2007.
  • "Deugdelijk bestuur" wordt niet enkel gerealiseerd met een decreet of codes, het is vooral werken aan de geesten, aan kwaliteitsbewustzijn en aan het verder professionaliseren van de bestuurders.
  • Deugdelijk bestuur is een samenspel tussen de raad van bestuur (bestuurders en voorzitter) en het management. Het is de raad van bestuur die (samen met het management) bepaalt wat de juiste dingen zijn die de organisatie doet. Het is het management (samen met de raad van bestuur) die zorgt dat het de dingen juist doet.
  • Een raad van bestuur mag niet onbeperkt groot worden anders is het functioneel niet meer werkbaar. Anderzijds mag er geen fetisj ontstaan over of een mirakel verwacht worden van de onafhankelijke bestuurder. Iedere bestuurder, ongeacht zijn of haar kleur (of geen kleur) moet het belang van de onderneming vooropstellen. In die zin is elke bestuurder een onafhankelijke bestuurder.

 MOVI ziet deze studiedag als aftrap:

  • van het verder  in de praktijk brengen van de principes van deugdelijk bestuur door kritisch maar met het oog voor kwaliteit gestaag verder te werken;
  • van het op dreef houden van het debat door ervaringen en inzichten te delen;
  • om verder te durven nadenken over verbeteringen en misschien ook de verjonging van de bestuurders in te zetten.