Seminarie CAG-MOVI 2012 in samenwerking met VVSG vzw

Op 3 en 4 december 2012 vond in het Lamotcenter te Mechelen het vierde CAG-MOVI seminarie plaats. 

Op dag één werd er teruggekoppeld over het seminarie van 2011. Cultuurverandering stond hier centraal. Via samenwerking met de stakeholders van de Vlaamse overheid wil men het proces van cultuurverandering verder zetten. Door alle talenten van de stakeholders en de Vlaamse overheid optimaal in te zetten willen we komen tot een open, wendbare, daadkrachtige en ondernemende overheid, waarin de samenleving vertrouwen kan stellen.

Dag twee was een ontmoetingsmoment- en kennismakingsmoment met de secretarissen van steden, gemeenten en OCMW's. De bedoeling was om de samenwerking te stroomlijnen en om het fundament te leggen voor een duurzame relatie tussen beide leidinggevende niveaus.

Programma 3 december 2012 

15.00 uur Onthaal  
16.00 uur Welkomstwoord Dirk Van Melkebeke
voorzitter CAG
16.15 uur Studio 100 en cultuurverandering

Hans Bourlon
managing director Studio 100

17.00 uur Collega's aan het woord,
gevolgd door debat

Stefaan Van Mulders
administrateur-generaal Jongerenwelzijn

Jürgen Tack
administrateur-generaal INBO

Raymonda Verdyck
gedelegeerd bestuurder GO!

19.00 uur Diner  

 

Programma 4 december 2012 

08.30 uur Onthaal  
09.00 uur Openingstoespraak Geert Bourgeois
viceminister-president Vlaamse Regering
09.30 uur Welkomstwoord

Fons Leroy
algemeen voorzitter MOVI

Mark Suykens
algemeen directeur VVSG vzw

09.45 uur Toelichting Filip De Rynck
hoogleraar
10.00 uur Workshops  
12.00 uur Pauze  
12.30 uur Conclusie Filip De Rynck
hoogleraar
12.45 uur Lunch  

 

Workshops 

Dag twee werden er vijf workshops georganiseerd:

Beleids-en beheerscylcus en planlasten
Trekkers:
Luc Lathouwers, secretaris-generaal Departement BZ
François Mylle, stadssecretaris Geel
Uitdager:
Ellen Wayenbergh, docent Hogeschool Gent

Administratieve vereenvoudiging
Trekkers:
Peter Cabus, secretaris-genereel Departement RWO
Sabin Rotthier, coördinator-expert organisatie-ontwikkeling Stad Gent
Uitdager:
Niko Demeester, secretaris-generaal VOKA

Tewerkstelling: iedereen actief, iedereen mee
Trekkers:
Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal Departement WSE
Luc Kupers, OCMW-secretaris Gent
Uitdager:
Dirk Rombaut, sales manager Passwerk

Efficiëntiewinsten en personeelsorganisatie
Trekkers:
Roger Kesteloot: directeur-generaal De Lijn
Kristof Beuren, stadssecretaris Oostende
Uitdager:
Ivan Van de Cloot, chief econimist Itinera

Portaalfunctie
Trekkers:
Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind en Gezin
Roel Verhaert, stadssecretaris Antwerpen
Uitdager:
Jan Sap, directeur-generaal UNIZO