home
Home  » Colloquium

Colloquium 

Jaarlijks organiseert MOVI een colloquium voor een ruim publiek.
Volgende thema's kwamen de voorbije jaren aan bod:

 • 2013: De gedroomde overheid
 • 2012: Burgers Briljant Bedienen
 • 2011: Cultuurverandering: genoeg gekakeld, nu eieren leggen
 • 2010: Het (spiegel-)beeld van de Vlaamse overheid
 • 2009: Beter besturen, beter regeren
 • 2008: Overheidsmanager voor de korte en/of lange termijn
 • 2007: Vlaanderen "anders" bekeken
 • 2006: Corporate Governance: perpetuum mobile voor overheidsinstellingen
 • 2005: De beheersovereenkomst: een driehoeksverhouding?
 • 2004: Nieuwe Vlaamse Agentschappen in dienst van burger en beleid
 • 2003: Doortastend HR-beleid, sleutel voor beter bestuur
 • 2002: De overheidsmanager, geresponsabiliseerd?
 • 2001: Interbestuurlijke samenwerking
 • 2000: Beheersovereenkomsten en contractmanagement
 • 1999: Tussen bestuurders en regeerders