home
Home  » MOVI Vorming  » Opleidingen

Opleidingsaanbod in het kort 

Assertiviteit (niveau A-B-C-D)
Dit is een groepsopleiding om te leren hoe we op een gezonde assertieve manier onze mening of boodschap kunnen communiceren met mensen waarmee dit moeilijker gaat.
In de ervaringsgerichte oefeningen reiken we je eveneens de nodige tips aan hoe je te wapenen tegen (negatieve) feedback, hoe om te gaan met weerstanden en hoe zelf feedback te geven. Je leert beter kenbaar te maken wat je wel en wat je niet wilt, bijvoorbeeld in een gesprek met je afdelingshoofd of je collega.


Basistechnieken mondelinge communicatie (niveau C-D)
Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen krijg je de nodige tips aangereikt om de communicatie met je collega’s en de uitwisseling van informatie binnen je dienst te bevorderen. Je leert hoe je actiever kan luisteren en verwachtingen van je leidinggevende of collega’s beter kan inschatten. Je leert hoe je voor jezelf kan opkomen zonder anderen nodeloos te kwetsen. De nadruk voor deze opleidingsdag ligt op het doen, de theorie wordt beperkt gehouden.

Efficiënter werken (niveau C-D)
Je krijgt meer inzicht in jezelf, je werkcontext, je verantwoordelijkheid hierin en die van anderen. Dit inzicht draagt bij tot een vlottere en efficiëntere samenwerking en een groter begrip voor elkaars bijdrage aan het teamgebeuren. Na deze training beschik je over een aantal belangrijke handvaten en achtergronden, alsook concrete actiepunten waarmee je in de praktijk aan de slag kan.


Evaluatoren (niveau A-B-C-D)
Tijdens deze driedaagse wordt evaluatie procesmatig benaderd. Daarbij worden de verschillende fasen van een evaluatiecyclus stapsgewijze belicht en aangeleerd. Na deze driedaagse opleiding ben je in staat plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken te voeren en hiervan een verslag te maken.


Klantgericht handelen (niveau B-C-D)
In je job kom je dagelijks in contact met interne en/of externe klanten. Deze eendaagse opleiding leert je de verwachtingen van de klant beter in te schatten. Je leert er bovendien hoe je kan reageren wanneer je in contact komt met lastige klanten en klachten.

Mind mapping, snellezen en geheugentechnieken (niveau A)
In deze tweedaagse opleiding maak je aan de hand van individuele opdrachten en groepsoefeningen kennis met de technieken van mind mapping, snellezen en krijg je concrete tips om “breinvriendelijk” levenslang te leren.


Mondelinge communicatie (niveau A-B)
Beter mondeling communiceren is een groepsopleiding met ervaringsgerichte oefeningen die je de nodige tips aanreikt om mensen zover te krijgen dat ze naar jou gaan luisteren waardoor hun betrokkenheid
verhoogt. De opleiding gaat in op de manier waarop je dingen communiceert, omdat dit mede bepaalt of je resultaat haalt. We focussen op de mensen waarmee het moeilijker communiceren is en kijken hoe we
de samenwerking kunnen verbeteren (bijvoorbeeld collega’s, externe klanten).


Netwerken (niveau A-B)
Deze tweedaagse opleiding laat je kennis maken met basisstijlen bij overleg en samenwerking. Je verwerft inzicht in overlegprocessen en je krijgt de kans om je vaardigheden op dit vlak aan te scherpen. Daarnaast maak je kennis met basisstrategieën van netwerking. Die zullen je helpen om bij de uitbouw van een netwerk een win-win situatie te creëren.


Presentatietechnieken (niveau A-B)
Dit is een interactieve doe-training die je tips aanreikt om ervoor te zorgen dat de boodschap die je presenteert ook beklijft. Je leert de juiste techniek en middelen te gebruiken om je publiek te overtuigen. Dit is een tweedaagse opleiding.

Projectmanagement (niveau A)
Tijdens deze tweedaagse opleiding maak je kennis met de inhoudelijke en organisatorische aspecten van het project management.


Schrijfvaardigheden (niveau A-B-C-D)
In deze tweedaagse opleiding maak je op een interactieve manier kennis met de principes van klantvriendelijk schrijven. Je werkt zoveel mogelijk met teksten uit je eigen organisatie.


Telefonische communicatie (niveau A-B-C-D)
Tijdens deze halve dag maak je aan de hand van een telefoonquiz kennis met de principes van het klantvriendelijk telefoneren en oefen je die meteen ook in.


Timemanagement (niveau A-B)
Tijdens deze tweedaagse opleiding maak je tijdens een workshop kennis met de technieken van Timemanagement. Deze dagen worden gespreid in tijd om een maximaal rendement te bekomen. Tijdens de tweede dag krijg je op basis van jouw eigen gegevens concrete tips aangereikt om efficiënter in de organisatie aan de slag te gaan.


Vergadertechnieken (niveau A-B)
Dit is een praktijkgerichte opleiding waarin een oplossing wordt voorgesteld voor specifieke vergaderproblemen die je hebt ervaren. De verschillende aspecten van vergaderen komen aan bod. Je krijgt de kans het geleerde uit te proberen tijdens een gesimuleerde vergadering. De opleiding duurt één dag.


Voortdurend verbeteren…hoe begin je eraan? (niveau A-B)
Deze tweedaagse opleiding laat je kennis maken met technieken voor verbeteringsprocessen. Je leert hoe je doeltreffende strategieën kan kiezen om een doel te bereiken en hoe je zelfstandig keuzes moet maken. Je verwerft inzicht in je persoonlijk leerproces.