home
Home  » Werkgroepen

Werkgroepen 

Het uitwisselen van kennis en expertise blijft de kernactiviteit van MOVI.  De RvB kan beslissen werkgroepen op te richten.  Deskundigen uit verschillende entiteiten komen samen in alle openheid en vertrouwen en wisselen hun ervaringen, kennis en inzichten uit.   Vanuit hun dagelijkse praktijk zijn ze goed geplaatst om in hun vakgebied nieuwe ontwikkelingen aan te geven, problemen te signaleren en kennis te nemen van best practices.  

Uit deze werkgroepen kan belangrijke informatie doorstromen naar het beleid; de resultaten van een werkgroep zullen dan ook bijdragen tot een uitvoerbare besluitvorming.

Een werkgroeplid wordt niet door zijn entiteit naar een werkgroep "gestuurd", maar neemt deel omdat hij/zij vanuit een professionele interesse zijn kennis en ervaring wil uitbreiden.

Binnen elke werkgroep stimuleren en coördineren één of meerdere groepsleden de werkgroep.
Belangrijk is ook de ondersteuning door het MOVI-secretariaat en door de MOVI-coördinator.

 Volgende werkgroepen zijn actief:

  • Beheersovereenkomst
  • Communicatie en woordvoerders
  • PNO Movi
  • ICT
  • Handhaving
  • Preventie en Welzijn
  • Statuut

Op het intranet vindt u per werkgroep de verslagen en ondersteunende documenten van de vergaderingen. Voor een overzichtelijke weergave beperken we ons hier tot de documenten van het lopende jaar jaar en van het voorbije jaar. 
De archiefdocumenten vindt u in een subsectie per werkgroep, onder 'Archief'.