home
Home  » Bestuursorganen  » Algemene Vergadering

Algemene Vergadering 

Zoals in elke vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) is de algemene vergadering het hoogste orgaan van de vereniging. Zij is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de leden van de raad van beheer en het goedkeuren van begroting en rekeningen. De topambtenaren van de aangesloten entiteiten maken deel uit van deze vergadering. De voorzitter van het dagelijks bestuur zit de algemene vergadering voor.