home
Home  » Bestuursorganen  » Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur 

Het dagelijks bestuur is de sturende kracht van de vereniging. Het bereidt alle bestuursvergaderingen voor en waakt over de dynamiek binnen het netwerk. Zij slagen er telkens weer in de belangen van de entiteiten met vuur te verdedigen. De niet aflatende inspanningen van het dagelijks bestuur zorgen ervoor dat MOVI blijft groeien.