home
Home  » Bestuursorganen  » Managementcomité

Managementcomité 

Strategische beslissingen, met betrekking tot de werking van MOVI, worden in het managementcomité genomen. Deze vergadering is eveneens samengesteld uit de leidend ambtenaren van de aangesloten entiteiten.

Het Managementcomité vergadert enkele keren per jaar en bepaalt de grote inhoudelijke lijnen van de vereniging.

Daarnaast kan het Management ook optreden als een feitelijke MOVI-werkgroep waarin alle items aan bod kunnen komen die met het statuut en functioneren van de topambtenaar verband houden.