home
Home  » Wat is MOVI ?  » MOVI-leden

Entiteiten aangesloten bij MOVI 

Op het intranet kan u de contactgevens per entiteit terug vinden.

Beleidsdomein Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Departement DAR
Agentschap Interne Audit
AGIV
vzw De Rand
Studiedienst van de Vlaamse Regering

Beleidsdomein Bestuurszaken
Departement BZ
Agentschap Overheidspersoneel
Agentschap Facilitair Management
Agentschap Binnenlands Bestuur
Jobpunt Vlaanderen

Beleidsdomein Financiën en Begroting
Departement FB
Agentschap Centrale Accounting

Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
Departement IV
Fit Agency 
Toerisme Vlaanderen
Agentschap Internationale Samenwerking

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
Departement EWI
IWT
VITO
Agentschap Ondernemen
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Departement OV
AGIOn
AgODi
AOC
AHoVOs
AKOV
GO!
UZ Gent
VLOR

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Departement WVG
Inspectie WVG
Agentschap Jongerenwelzijn
Agentschap Zorg en Gezondheid
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Kind en Gezin
OPZ Geel
OPZC Rekem

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Departement CJSM
Agentschap Sociaal-cultureel Werk voor jongeren en volwassenen
Kunsten en Erfgoed
BLOSO
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
VRT

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Departement WSE
VDAB
Syntra Vlaanderen
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Departement LV
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
VLAM

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement LNE
Agentschap voor Natuur en Bos
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Vlaamse Milieumaatschappij
OVAM
Vlaams Energieagentschap
VLM
VREG
VMW

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Agentschap Wegen en Verkeer
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Waterwegen en Zeekanaal NV
nv De Scheepvaart
De Lijn

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Departement RWO
Ruimte en Erfgoed 
Agentschap Wonen Vlaanderen
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Strategeische Adviesraden
SERV

Andere leden
BAM NV
ESF-Agentschap Vlaanderen vzw
T-Groep